Hozzájárulok, hogy a DOVEX Kft. a weboldalán cookie-kat használjon annak érdekében, hogy a honlap a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További részletek itt.
Termék kategóriák

Bourjois őszi nyereményjáték ÁSZF és adatvédelmi tájékoztató

Nyereményjáték szabályzat ÁSZF

 Nyereményjáték szabályzat

A jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Dovex Kft (Címe: Budapest 1438, Pf. 506)  (a továbbiakban: Szervező) által a 2014.09.04.-én meghirdetett „Őszi Bourjois nyereményjátékra” (továbbiakban Játék vagy Nyereményjáték) vonatkozik.

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 23. § szerinti ajándéksorsolásnak minősül, melynek előzetes bejelentése megtörtént.

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. évet betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban:Játékos). A Játékban való részvételhez szükséges, hogy a Játékos hozzájáruljon adatainak a jelen szabályzatban foglalt adatkezelési tájékoztatásnak megfelelő kezeléséhez.  Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • A Dovex Kft, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1.).

• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A Játék időtartama

A Játéknak két fázisa van:

  1. Pontgyűjtés és a pontok beváltása ajándék termékre: 2014. szeptember 4. – 2014. november 30.
  2. Pontgyűjtő füzet, vagy Játékos adatlap eljuttatása a Dovex Kft címére (Budapest 1438, Pf. 506) a fődíj sorsoláson való részvételhez: 2014. szeptember 4. – 2014. december 10.

A Nyereményjáték időtartalmának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

3. A Játék leírása

A Játékban való részvétel módja üzletlánconként eltérően kerül szabályozásra.

A promóció pontos menete és a nyereményjátékban való részvétel feltételei üzletlánconként:

DOUGLAS:

A vásárlások után járó matricákat a Douglas Parfümériákban kihelyezett pontgyűjtő füzetekben kell gyűjteni. Minden Bourjois termék vásárlása után jár 1 db matrica, kivétel a Bourjois Glamour illatok, amely után 2 db matrica jár.

A matricákat a fizetés után a pénztárakban kapják meg a vásárlók.

Amennyiben a pontgyűjtő füzetben összegyűlt a 8 db matrica, azt jelezni kell a pénztárnál. A vásárló a megjelölt 5 db promóciós termék közül egy ajándékot választhat a készlet erejéig:

  • 390334 Arcpirosító n°33  
  • 366712 Szemceruza Ultra fekete
  • 380610 Volume Glamour Ultra Fekete Szempillaspirál
  • 360532 Healthy Balance kompakt púder n°53
  • 301085 Kabuki ecset

A pénztáros a beváltott pontgyűjtő füzetet áthúzással és lepecsételéssel érvényteleníti, és a vásárló részére visszaszolgáltatja.

A fődíj sorsolásán a Dovex Kft. címére (Budapest 1438, Pf. 506) határidőben visszaküldött, 8 db matricát tartalmazó érvénytelenített vagy érvénytelenítés nélküli pontgyűjtő füzettel tud részt venni a Játékos. (Kérjük, az adatokat pontosan töltse ki.)  A pontgyűjtő füzeteknek legkésőbb 2014. December 10.-ig be kell érkezniük a Dovex Kft. címére.

MÜLLER:

A vásárlások után járó matricákat a Müller üzletekben kihelyezett, vagy a http://bourjois.hu/muller_bourjois_oszi_nyeremenyjatek oldalról letöltött pontgyűjtő füzetekben kell gyűjteni. Minden Bourjois termék vásárlása után jár 1 db matrica, kivétel a Bourjois Glamour illatok, amely után 2 db matrica jár.

Amennyiben a pontgyűjtő füzetben összegyűlt a 8 db matrica, azt jelezni kell a pénztárnál és a Játékos ajándékként választhat egy bármilyen Bourjois smink terméket az üzlet kínálatából.

A pénztáros a beváltott pontgyűjtő füzetet áthúzással és lepecsételéssel érvényteleníti, és a játékosnak visszaadja.

A fődíj sorsolásán az vesz részt, aki a kasszánál kihelyezett pontgyűjtő dobozba 2014. november 30.-ig bedobja a 8 db matricát tartalmazó – érvénytelenített vagy érvénytelenítés nélküli - pontgyűjtő füzetet.

dm:

A 8 db Bourjois termék vásárlását igazoló számlákat a http://bourjois.hu/dm_bourjois_oszi_nyeremenyjatek oldalról letöltött és kinyomtatott Játékos adatlaphoz kell csatolni. A számlákat összegyűjtve, a kitöltött Játékos adatlappal együtt kell visszaküldeni a Dovex Kft címére (Címe: Budapest 1438, Pf. 506) a kiválasztott ajándéktermék megjelölésével. A Játékos adatlapot és számlákat visszaküldő Játékosok bármilyen ajándék terméket választhatnak a Bourjois smink termékkínálatából.

A választott ajándék terméket a fentieknek megfelelően kitöltött Játékos adatlap és számlák kézhezvételtől számított két héten belül postai úton juttatjuk el a Játékosnak. A Játékos adatlapoknak és az igazoló számláknak legkésőbb 2014. December 10.-ig kell beérkezniük a Dovex Kft. címére (Budapest 1438, Pf. 506). A fődíj sorsoláson a Játékos a beküldött Játékos adatlappal automatikusan részt vesz.

4. Fődíj sorsolás

A fődíj sorsolásán azok a pontgyűjtő füzetek, illetve Játékos adatlapok vesznek részt, melyek a fenti Játékleírásban szereplő kritériumoknak megfelelően lettek beküldve, függetlenül attól, hogy a gyűjtött pontok ajándéktermékre történő beváltása, illetve a pontgyűjtő füzet pénztáros általi érvénytelenítése megtörtént-e.

2014. december 19.-én kerül kisorsolásra a nyereményjáték fődíja, az 1 db párizsi utazás 2 személy részére (2 éjszakára). A nyereményt az összes hiánytalanul, helyesen kitöltött pontgyűjtő füzetet, vagy Játékos adatlapot és számlát visszaküldő Játékos között sorsoljuk ki.

A fődíj sorsoláson csak azok a pontgyűjtő füzetek és Játékos adatlapok (számlákkal) vesznek részt, melyeket minden adatot tartalmaznak, és amelyeket pontosan és olvashatóan töltöttek ki.

A fődíj sorsolással egyidejűleg 2 darab – 1. és 2. - pótnyertes kerül kisorsolásra, arra az esetre, amennyiben a nyertesként kisorsolt pontgyűjtő füzeten vagy az Adatlapon megadott adatok nem helyesek, vagy hiányosak, vagy nem olvashatóak, avagy a nyertes azonosítását egyéb okból nem teszik lehetővé. Ebben az esetben a fődíjra elsőként az 1. sorszámú pótnyertes jogosult. Amennyiben az 1. sorszámú pótnyertes által megadott adatok sem helyesek, vagy hiányosak, vagy nem olvashatóak, vagy a nyertes azonosítását egyéb okból nem teszik lehetővé, úgy a fődíjra a 2. sorszámú pótnyertes jogosult.

5. Nyeremény

Nyeremény: 1 db párizsi hétvége 2 fő részére (2 éjszaka), amely tartalmazza az utazást repülővel (illetékkel együtt) valamint a szállást (2 éjszaka, 2 fő részére, egy 3*-os szállodában).

A nyeremény utazás időpontja 2015. január-március időszakában az utazásszervező javaslata alapján, a nyertessel egyeztetve. A nyereményutazás megvalósulásáért, weboldalon közzétettek szerinti lebonyolításáért az utazok.hu weboldalt is üzemeltető PK Travel Kft.(1097 Budapest, Drégely u. 6-8., B épület fsz. 4. Cégjegyzékszám: 01-09-979377 Adószám: 23816222-2-43, MKEH: U-001306), mint utazásszervező felel.

A nyeremények másra át nem ruházhatóak és pénzre át nem válthatóak.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és vállalja a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. A Játékkal kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) azonban a Játékost terhelik.

6. Sorsolás, Eredményhirdetés

Sorsolás: 2014.december.19 10.00 óra Dr. Ligeti Erika Közjegyző Iroda 1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 4/B. I/5.

Eredményhirdetés: 2014.december.19 12.00 óra Dr. Ligeti Erika Közjegyző Iroda 1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 4/B. I/5.

A nyertesek listáját a https://www.facebook.com/Bourjois.Magyarorszag illetve a www.bourjois.hu/nyeremenyjatek oldalakon tesszük közzé.

7. A nyertes értesítése

A nyertest telefonon és postai úton értesítjük.

8. A nyeremény átadása

A nyereményre jogosító dokumentumokat az Utazok.hu oldal üzemeltetője, illetve a Dovex Kft. képviselője adja át, amelynek időpontjáról a sorsolást követően e-mailben és telefonon értesítik a nyertest.

9. A Játékban csak a Szervező által kibocsátott hivatalos matricával lehet részt venni. A matrica kb. 15mm átmérőjű, öntapadós, pink alapon B betűvel, alatta egy egyedi sorszám található.

10. A matricák a matricára jogosító termék árának a jelen szabályzatban meghatározott üzletek pénztárainál történő megfizetésével egy időben kerülnek átadásra. A pénztártól való távozást követően, utólag a Szervező, illetve a Játékban részt vevő üzletek nem adnak matricát.

11. Átadásra kerülő matricák mennyisége nyugtánként kerül megállapításra.

12. A Pénztáros a beváltáskor mindig ellenőrzi a pontgyűjtő füzetbe beragasztott matricákat. Amennyiben a Játékos pontgyűjtő füzetében a hivatalostól alakilag és tartamilag eltérő, illetve hibás sorszámozású matrica található, akkor az egész gyűjtőfüzet érvénytelen, a vásárló a Játékból kizárásra kerül.

13. A beváltási határidőn túl bemutatásra kerülő pontgyűjtő füzetet a játékban részt vevő üzletek nem váltják be.

14. A matricák készpénzre nem válthatók.

15. Minden olyan pontgyűjtő füzet, ami olyan matricát tartalmaz, amihez a játékban részt vevő vásárló a Szervező megítélése szerint a Játékszabályzatot sértő módon jutott hozzá, lopott vagy más illegális úton szerzett, automatikusan érvénytelenítésre kerül, az ilyen Játékos a játékból kizárásra kerül.

16. A 15. pontban foglaltak szerint érvénytelennek minősített pontgyűjtő füzetek a Szervező tulajdonában maradnak, visszatérítésre nincs mód. Fellebbezésnek helye nincs az érvénytelennek minősített gyűjtőfüzetek, illetve matricákat illetően. A Szervező nem köteles magyarázattal szolgálni az esetleges érvénytelenítésekkel kapcsolatban.

17. A Játékkal kapcsolatban a jogi út kizárva.

18. Egyéb rendelkezések

A Játékban való részvétel és a regisztráció során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az ily módon átadott adatok kezelője a Dovex Kft. A Játékos személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódó technikai feladatok végrehajtását a Dovex Kft. munkatársai végzik, a Szervező, mint adatkezelő az adatokat kizárólag a PK Travel Kft. részére továbbítja.

A Dovex Kft. a tudomására jutott személyes adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli, gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek, ennek keretében gondoskodik különösen a Játékosok személyes adatai védelméről a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásának megfelelően. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékra való regisztráció, illetve a pontgyűjtő füzetek, ill. Adatlapok visszaküldésével (Játékban való részvételre jelentkezés) és jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik. Az adatkezelő az Önnel kapcsolatos személyes adatokat a hozzájárulása szerint, információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény előírásainak megfelelően kezeli.

 

Azáltal, hogy a Játékos a Játékban való részvételre jelentkezik, avagy regisztrál a Nyereményjátékra:

 - önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait, továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához és átvételéhez nélkülözhetetlen önként megadott személyes adatait, a Szervező kizárólag a Nyereményjátékon való részvétel és annak lebonyolítása, valamint a Szervező és a PK Travel Kft. saját marketing, reklám tevékenysége céljából és kizárólag az ehhez szükséges mértékben nyilvántartsa, kezelje, felhasználja, információt, hírlevelet és kiadványokat továbbítson a megadott elérhetőségekre a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával.;

- tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, a Szervező reklám promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.

- tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használja fel.

Azzal, hogy a Játékos regisztrál vagy jelentkezik a Játékra, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy önként megadott adatai a Szervező, Dovex Kft., mint adatkezelő adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező, – a Játékos esetleges tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig, legkésőbb azonban az Eredményhirdetéstől számított 5 évig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen Játék lebonyolítása, valamint -marketing tevékenység céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználhassa.

A 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-ban foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk, hogy a Játékos e-mail címe és telefonszáma megadásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező és a PK Travel Kft. a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön a részére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül kérheti a következő címre eljuttatott levél útján: Dovex Kft. Budapest Váci út 95 címre levélben vagy az info@bourjois.hu email címre.

Az adatbázis az Utazok.hu oldal üzemeltetőjének kerül átadásra, további félnek nem. (A Dovex Kft. címére érkezett, Douglas üzletben érvénytelenített pontgyűjtő füzetek adatai nem kerülnek átadásra.)

Szervező a jelen részvételi szabályzat változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a nyereményjáték során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja.

A Játékos a Játékra való regisztrációval kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen nyereményjáték részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

19. A nyereményjátékban részvevő üzletek

dm üzletek

9023 Győr, Budai út 1., Árkád
1051 Budapest, Arany J. u. 30.
7622 Pécs, Bajcsy-Zs. u. 11. Árkád
6000 Kecskemét, Korona u. 2., Malom Center
1148 Budapest, Örs Vezér tér 24. Sugár
1061 Budapest, Andrássy út 35.
4024 Debrecen, Csapó u. 30. Fórum
1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. VÁMHÁZ KÖRÚT
1052 Budapest, Sütő u. 2.
4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. Korzó Üzletház
6720 Szeged, Kárász u. 8.
1106 Budapest, Örs vezér tér 25. Árkád
2040 Budaörs, Malomkő u. 7.
1222 Budapest, Nagytétényi út 27-47. Campona
1117 Budapest, Október 23. u 6-10. Allee
1126 Budapest, Böszörményi út 36/a.
1082 Budapest, Kisfaludy u. 32-38. Corvin
1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12. MOM Park
1062 Budapest, Váci út 1-3. West End
1138 Budapest, Váci út 178. Duna Pláza
1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/a-c. Köki Terminal
1036 Budapest, Bécsi út 154. Eurocenter
1036 Budapest, Bécsi út 136. Stop Shop
1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138.
1027 Budapest, Margit krt. 50-52.
1024 Budapest, Lövőház u. 1-5. Mamut II.
1011 Budapest, Batthyány tér 5-6.
 

Douglas Parfümériák

Allee 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10., Tel. (36) 1 279 1244
Arena Plaza 1087 Budapest, Kerepesi út 9., Tel. (36) 1 455 0466
Árkád Bevásárlóközpont 1106 Budapest, Örs Vezér Tere 25., Tel. (36) 1 434 8314
Campona Bevásárlóközpont 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43., Tel. (36) 1 424 3288
Europark 1191 Budapest, Üllői út 201., Tel. (36) 1 348 0160
Mammut II Bevásárlóközpont 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6., Tel. (36) 1 345 8542
MOM Park 1123 Budapest, Alkotás u. 53., Tel. (36) 1 225-0420
Pólus Center 1152 Budapest, Szentmihályi út 131., Tel. (36) 1 414 0748
Váci utca 11/a. 1052 Budapest, Váci utca 11/a., Tel. (36) 1 318 2323
West End City Center 1062 Budapest, Váci út 1-3., Tel. (36) 1 238 7289
Csaba Center 5600 Békéscsaba Andrássy út 37-43.
Debrecen Fórum 4024 Debrecen Csapó u. 30.
Agria Park 3300 Eger Törvényház u. 4
Árkád Bevásárlóközpont 9027 Győr Budai út 1.
Malom Bevásárlóközpont 6000 Kecskemét Korona utca 2.
Korzó Bevásárlóközpont 4400 Nyíregyháza Jókai - Nagy Imre tér 
Árkád Bevásárlóközpont 7622 Pécs Bajcsy-Zsilinszky u.11.
Árkád Bevásárlóközpont 6724 Szeged, Londoni krt. 3., Tel. (36) 62 996 866
Kárász utca 6720 Szeged, Kölcsey utca 5., Tel. (36) 62 421 647

Müller üzletek

8400 Ajka, Fő út 29. (Park Center)
2092 Budakeszi, Bianka utca 1. (Park Center)
2400 Dunaújváros, 6-os Főút (Park Center II.)
2500 Esztergom, Dobogókői út (Park Center)
2100 Gödöllő, Dózsa György utca (Stop Shop)
9012 Győr, Királyszéki út (Family Center)
3000 Hatvan, Bibó István út 3.
3700 Kazinsbarcika, Hadak útja 11. (Park Center)
8360 Keszthely, Murvás utca 2.
6400 Kiskunhalas, Füzér utca 2. (Park Center)
8800 Nagykanizsa, Dózsa György út 123. (Stop Shop)
8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 13. (Park Center)
6600 Szentes, Csongrádi út 67. (Park Center)
5000 Szolnok, Felső Szandai rét (Family Center)
2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 49. (Gyémánt Park Spar)
2200 Vecsés, Fő út 246-248. (Market Central Ferihegy)
1083 Budapest, Futó utca 37-45.
1085 Budapest, József krt. 5.
1192 Budapest, Vak Bottyán u.
6500 Baja, Gránátos utca 20. (Family Center)
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 68/2.
4031 Debrecen, Kishatár út 1.
4020 Debrecen, Mikepércsi út 168.
6800 Hódmezővásárhely, Kaszap utca 20. (family Center)
7400 Kaposvár, Áchim András utca 4. (Stop Shop City center)
3525 Miskolc, Szentpéteri kapu 80/a.
3526 Miskolc, Pesti út 17-19 (Park Center)ű
9200 Mosonmagyaróvár, Szekeres Richárd utca 19.
4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 4-6. (Spar)
7626 Pécs, Siklósi út (Park Center)
9400 Sopron, Ipari krt. 31. (Family Center)
9700 Szombathely, Viktória utca 12.
9700 Szombathely, Gellért út (Park Center)
8900 Zalaegerszeg, Átkötő út 2. (Park Center)
1052 Budapest, Váci utca 19-21